Uluslararası Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

1. ENGIN DENIZ SAIT, ÖZTÜRK GÖRKEM,YÜCEL ENGINDENIZ DILEK,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,YÖRÜK ECE,ÖZÇINGIRAK GIZEM (2017). Manisa İlinde Tarımsal Yatırım Olanaklarının Değerlendirilmesi. LUSLARARASI MANISA SEMPOZYUMU:SEHZADE II. MEHMED VE MANISATARIHI-KÜLTÜRÜ-EKONOMISI, 89-90. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3750163)

2.              Öztürk Görkem,ENGINDENIZ SAIT,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN (2017). Developments inProductionand Marketing of GreenhouseTomato in Turkeyand SWOT Analysis. 22ndInternational TurkishCooperativesCongress, 213-220. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:3872083)

3.              ARSLAN DOGAN,ÇIG ARZU,ARSLAN HÜSEYIN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,Tulucu Faruk (2017).Effects of treatments of gibberellicacid, citricacidandstratification on germination of seeds ofSalviasiirtica Kahraman, Celep Dogan sp. nov. (Lamiaceae).. 3rd International AgricultureCongress (IAC 2017), 30-30. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3535888)

4.              ARSLAN HÜLYA,ENGINDENIZ SAIT,ÖZTÜRK GÖRKEM,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ARSLANDOGAN (2017). ANALYSIS OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS CONSUMPTION OFHOUSEHOLDS IN URBAN AREA: THE CASE OF IZMIR-TURKEY. I. International Congress onMedicinalandAromaticPlants, 879-879. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3759813)

5.              BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, ÖZTÜRK GÖRKEM, ARSLAN DOGAN (2017). AN ASSESSMENT OF DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND MARKETING OF SOME MEDICINAL PLANTS IN TURKEY.MESMAP-2017, 339-339. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3750310)

6.              RAHIMI AMIR,TaghipourSadegh,ZartoshtiMohammadReza,ARSLAN DOGAN,ARSLANHÜSEYIN,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ÖZTÜRK GÖRKEM (2017). Investigation on AntioxidantActivity of Thyme (Thymusvulgaris L) Affected Micro Nutrients. MESMAP-2017, 155-155.(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3738549)

 

Engindeniz Sait,Ulu Özge,Öztürk Görkem,Yücel Engindeniz Dilek (2018).  Analysis Of Pesticide Use İn Okra Production İn Izmir Province.  Vıı. Turkish Plant Protection Congress With International Participation, 1(1), 38-47. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4523238)  

Engindeniz Sait,Çuhadar Muhammed,Yürük Ece,Öztürk Görkem (2018).  Analysis Of Pesticide Use İn Peach Growing: A Case Study For Torbalı District Of Izmir Province.  Vıı. Turkish Plant Protection Congress With International Participation, 1(1), 93-106. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4523257)                                                                                                                 

Öztürk Görkem,Engindeniz Sait (2018).  Analysis Of Pesticide Usage Decisions Of Greenhouse Tomato Farmers İn Mugla.  Vıı. Turkish Plant Protection Congress With International Participation, 1(1), 161-170. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4523218)                              

Bayraktar Önder Volkan,Öztürk Görkem,Arslan Doğan,Arslan Hüseyin,Engindeniz Sait (2018).  Evaluation Of The Current Status Of Important Medicinal And Aromatic Plants İn The Context Of Increasing The Export Potential.  4th International Symposium Of Medicinal And Aromatic Plants, 1(1), 282-284. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4697050)

Arslan, H., Öztürk, G., Arslan, D., Bayraktar, Ö.V., Karakuş, M., Hatipoğlu, H., 2018, To Determine Some Characteristics Related to Yield of Some Soybean Varieties/Lines Using Correlation and Path Analysis, International Agricultural Science Congress, 9-12 May, 2018, Van-Turkey.

Uçar, K., Engindeniz, S., Öztürk, G., 2018, A Research on Production Costs and Profitability of Apricot Producing Farms in Malatya Province, Turkey, International Agricultural Science Congress, 9-12 May, 2018, Van-Turkey.(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Engindeniz, S., Öztürk, G., Aydın Can, B., Ünal, M., Engindeniz, D., 2017, İzmir’de Sulanabilir Arazilerde Münavebeye Giren Başlıca Ürünler ve Bu Ürünlerin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi , V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Kırklareli.

Engindeniz, S., Aktürk, D., Savran, A.F., Koşum, N., Taşkın, T., Kesenkaş, H., Gökmen, M., Uzmay, A., Öztürk, G., İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin İşlevleri Üzerine Görüş Ve Beklentileri, 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Nevşehir.Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Engindeniz, S., Kınıklı, F., Burhan, M, Çelik, C., Öztürk, G., 2017, İzmir’de Kooperatif Ortağı Olan Konvansiyonel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Organik Süt Üretme Eğilimleri, 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Nevşehir.Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Öztürk, G., Engindeniz, S., Bayraktar, Ö.V., 2017, Türkiye'de Örtü Altı Domates Üretimi ve Pazarlamasındaki Gelişmeler ve Swot Analizi, 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Nevşehir.Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Arslan, H., Engindeniz, S., Öztürk, G., Bayraktar, Ö.V., Arslan, D., 2017, Analysis of Medicinal and Aromatic Plants Consumption of Households in Urban Area: The Case of Izmir-Turkey, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants,10-12 May, 2017, Konya-Turkey.

Rahimi A., Taghipour, S., Zartoshti, M.R., Arslan, D., Arslan, H., Bayraktar, Ö.V., Öztürk, G., 2017, Investigation on Antioxidant Activity of Thyme (Thymus vulgaris L) Affected by Micro Nutrients, Mesmap-3, 13-16 Nisan, Girne, Kıbrıs.(Sözlü Sunum)

Bayraktar, Ö.V., Öztürk, G., Arslan, D., 2017, An Assessment Of Developments In Production And Marketing Of Some Medicinal Plants In Turkey, Mesmap-3, 13-16 Nisan, Girne, Kıbrıs..(Sözlü Sunum)

Engindeniz, S., Öztürk, G., Engindeniz, D., Uçar, K., 2013, Effects and Adaptation Measures of Drought in Turkish Agriculture: A Case Study of Tomato Farmers in Izmir, Turkey, 24th International Scientific-Expert Conference on Agriculture and Food Industry, September 25-29, 2013, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, pp:314-318..(Sözlü Sunum)

1.Salman,M. Bir Meslek ve Bilim Dalı Olarak Sosyal Hizmetin Geleceğinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar.2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.18-19-20 Mayıs,Alanya.(2017).

2.Salman,M., Sosyal Hizmet Ön Lisans Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Siirt Örneği.I.International Scientific and Vocational Studies Congress.Ürgüp,Nevşehir.05-08/10/2017.

3. Salman,M., Üniversite  Öğrencilerinin sosyal Medya Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Siirt Örneği.I.International Scientific and Vocational Studies Congress.Ürgüp,Nevşehir.05-08/10/2017.

 4. Bayraktar, M., Özkan,Y., Salman, M. “Does Consumer Education Change Competencies and Attitudes of Consumer”, An Exploratory Study on Women in Rural Areas in Turkey, Consumer Education, An International Dimension, XIX. International Consumer Studies and Home Economics, Research Conference, Belfast, Ireland, Journal of Consumer Studies and Home Economics. 23(3):197-206. 2-4 September, (1999)

Arş. Gör. MUSTAFA CERİTOĞLU
Güncelleme : 28.05.2019 10:12:11