Misyon-Vizyon

Misyonumuz,

Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak ve yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı projeler geliştirmek ve yürütmek ve  tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma, kontrol ve destekleme politikalarının etkinliğine yönelik araştırmalar yapmak, tarım ekonomisi alanında çağdaş ve kaliteli eğitim vermek, ekonomi biliminin prensiplerini kullanarak, tarım sektörünün gelişmesi için tarımın güncel ekonomik problemlerine yönelik nitelikli araştırmalar yapmak, çözüm üreten bilimsel etkinlikler düzenlemek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

 Vizyonumuz,

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Doğrultusunda öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği esas alarak, Kırsal alandaki üreticilerin üretim ve gelirlerini artıracak ve genel yaşam koşullarını iyileştirecek, Tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacak bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kırsal ve tarımsal ekonomilere yönelik, çevre ekonomisi, tarımsal pazarlama, tarımsal işletmecilik, tarımsal yayım, örgütlenme, tarım politikaları, kırsal sosyoloji, tarım işletmeciliği ve politikası temeline dayalı güçlü bir lisans programı oluşturup, tüm paydaşlarla sürekli ve düzenli ilişkiler içinde, hedef kitlenin karşılaştığı önemli güncel konulara yönelik çalışmalar yapıp çözüm üreten bir program olarak, Sosyo-ekonomik araştırmalar yürütmek, araştırma ve politikalara yön verecek bilgi ve veri sağlayan, sosyo-ekonomik problemlere yönelik çözüm önerileri getiren daha güçlü bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürmektir.


Arş. Gör. BELMA DOĞAN ÖZ
Güncelleme : 13.07.2020 10:58:33