Tarım İşletmeciliği Bilim Dalı

-İşletmelerde verimlilik artışını sağlayıcı uygulamaların belirlenmesi,

-Optimum işletme planlarının hazırlanması,

-Ekolojik çevreye uygun işletme modellerinin geliştirilmesi,

-Tarımsal pazarlama araştırmaları yapılması,

-Çiftçi örgütlenmesi (kooperatif, birlik, vb.) konularında uzmanlık ve öncülük yapılması,

-Risk ve belirsizliklere karşı stratejilerin (tarımsal sigorta, vd.) geliştirilmesi,

-Tarım ürünleri maliyetlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi,

-Tarımsal değer takdiri yöntemlerinin geliştirilmesi,

-Tarım ekonomisi faaliyet alanına giren konularda bilgisayar programlarının geliştirilmesi konuları üzerinde çalışmalar gerçekleştirir.

Arş. Gör. MUSTAFA CERİTOĞLU
Güncelleme : 10.05.2019 16:57:34