Tarım Politikası Ve Yayım Bilim Dalı

-Mikro ve makro tarım politikalarına ilişkin temel hedeflerin belirlenmesi

-Uygulanmakta olan tarım politikalarının etkinliğinin saptanması ve geleceğe dönük önerilerde bulunulması

-Tarımsal ürünlerin arz ve talebine ilişkin geleceğe dönük projeksiyonlar hazırlanması

-Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin geliştirilmesi

-Son tarım tekniklerinin üreticilere ulaştırılması için tarımsal yayım hizmetlerinin yerine getirilmesi

-Çiftçi ve yayımcıların eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası kurs programlarının düzenlenmesidir.


Arş. Gör. MUSTAFA CERİTOĞLU
Güncelleme : 10.05.2019 16:54:44