Tanıtım

        Tarım Ekonomisi Bölümü; Ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm bulmaya çalışan bir bilim dalı olup, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularla beraber aynı zamanda ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularda da gerekli donanıma sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tarım Ekonomistleri, tarıma ayrılan alan, sermaye ve işgücünü en verimli şekilde kullanarak tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmek durumundadır.

Tarım Ekonomisi Bölümü; Tarım İşletmeciliği ile Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı diye iki Anabilim dalından oluşmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, öğretim ve araştırma yapan birim niteliğini taşımaktadır. Tarım ekonomisi programında matematik, fizik, kimya, jeoloji, botanik, istatistik, meteoroloji, ekonomi, maliye, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal kıymet takdiri gibi alanlarla ilgili derslerin yanısıra, tarımsal işletmecilik, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarım hukuku, planlama, yönetim, finansman, muhasebe, girişimcilik ekonomisi, kırsal sosyoloji, kırsal kalkınma, kırsal sanayi, tarımsal yayım gibi konularda araştırma ve bilimsel eğitim öğretim faaliyetleri yürütülecektir. 


Arş. Gör. BELMA DOĞAN ÖZ
Güncelleme : 13.07.2020 10:58:05