Ulusal Hakemli Dergi Yayınları

1. Bayraktar,M. ve Salman,M., Üniversite Öğrencilerinin Konut ve Çevresine Yönelik Beklentileri ve Konuta İlişkin Değerleri, Standart Dergisi, 33 (387): 40-45, (1994)

2. Bayraktar,M., Babekoğlu,Y. ve Salman,M., Tüketicilerin Fast-Food Restoran Tercihlerini Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1400, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:780, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Halkla İlişkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara, (1995)

3. Salman,M., İnsan Kaynakları ve Ailede İnsan Kaynaklarının Önemi, Ekonomide Birikim.1(1):48-49, (1995)

4. Bayraktar,M., Babekoğlu,Y. ve Salman,M., Sürdürülebilir Tüketim, Standart Dergisi, 35(412): 152-154, (1996)

5. Kalınkara,V., ve Salman,M., Evle İlgili İşlerde Çalışma Yöntemlerinin ve Ortam Koşullarının İyileştirilmesi: İş Kolaylaştırma, Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, (4):55-68, (1996)

6. Salman,M., ve Bayraktar,M., Kadınların İnsan Kaynaklarını Kullanma Durumları ve Bu Kaynakları Sınırlayan Faktörler, Ka De Fe, 21(2):19-21, (1997)

7. Kalınkara,V., ve Salman, M., Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılığa Yönelik Tutumları, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 1(2):76-91, (2001)

8. Salman,M. Kırsal Alandaki Kadınlara Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmalarının Önemi, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik, Karınca Dergisi, Sayı:803(Kasım):7-21, (2003)

9. Salman, M , Gülçek, E , Aylaz, R , Polat, F . (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2018 (2), 1-7. Retrieved fromhttp://dergipark.gov.tr/yasad/issue/41789/296733

Engindeniz Sait,Kınıklı Filiz,Burhan Mine,Çelik Cansu,Öztürk Görkem (2017).  İzmir’de Kooperatif Ortağı Olan Konvensiyonel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Organik Süt Üretme Eğilimleri.  Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 52, 668-686. (Kontrol No: 4701341)

Arş. Gör. MUSTAFA CERİTOĞLU
Güncelleme : 28.05.2019 10:07:09