Sci/Sci-E/Ssci/Ahci Dışındaki Uluslararası İndekslerde Taranan Yayınlar

Öztürk Görkem,Engindeniz Sait (2018).  Muğla’da Örtüaltı Domates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 24(2), 175-184. (Yayın No: 4681144)

Öztürk Görkem,Çeliker Naciye Mükerrem,Uysal Ayşe,Kaplan Cevdet,Küçük Erol,Barbaros Çetinel,Turanlı Tevfik,Dilek Poyraz,Özkan Mecal,Keskinkaya Arzu (2018).  İzmir İli Beydağ İlçesindeki Üreticilerin Kestane Kanseri İle Mücadele Uygulamları Üzerine Bir Anket Çalışması.  Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergi, 55(2), 187-195., Doi: 10.20289/Zfdergi.408872 (Kontrol No: 4554576)             

Engindeniz Sait,Aktürk Duygu,Savran Ahmet Ferhan,Koşum Nedim,Taşkın Turğay,Kesenkaş Harun,Uzmay Ayşe,Gökmen Mukadderat,Öztürk Görkem (2018).  İzmir, Çanakkale Ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü Maliyetinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(1), 27-36. (Yayın No: 4467114)                                    

Öztürk Görkem,Engindeniz Sait,Bayraktar Önder Volkan (2017).  İzmir’deki Sulanabilir Tarım Arazilerinin Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi.  Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(3), 75-87. (Yayın No: 4663210)                                                                                                                           

Engindeniz Sait,Öztürk Görkem (2013).  An Economic Comparison Of Pesticide Applications For Processing And Table Tomatoes: A Case Study For Turkey.  Journal Of Plant Protection Research, 53(3), 230-237. (Yayın No: 4663423)                                                                                 

Öztürk Görkem,Engindeniz Sait (2013).  Tarım Arazisi Değerlerinin Hedonik Analizi: İzmir’in Menemen İlçesi Örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(3), 241-250. (Yayın No: 4648302)                             

Engindeniz Sait,Öztürk Görkem (2013).  İzmir’de Domates Üretiminin Ekonomik Ve Teknik Etkinlik Analizi.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(1), 367-375. (Yayın No: 4648618)     

Engindeniz Sait,Öztürk Görkem (2012).  Adopted Measures by Tomato Farmers for Coping with Drought: A Case Study for Turkey.  Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(4), 531-538. (Yayın No: 4648077)

Salman, M. ve Bayraktar, M., 1997.The Use Of Human Resources of Women in Turkey”, Journal of    Consumer Studies and Home Economics, 21(4):387-399, 1997.

Bayraktar, M. ve Salman, M., 2003.The Impact of Family Life on Work Efficiency: A Study of Employed Women From Different Occupational Statuses inMetropolitan Area in Turkey”, International Journal Of Consumer Studies, 27 (1): 80-86, 2003.

Öztürk Görkem,ENGINDENIZ SAIT,BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN (2017). İzmir’deki Sulanabilir Tarım Arazilerinin Degerini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(3), 75-87. (Yayın No: 3854820)

ARSLAN DOGAN, ÇIG ARZU, ARSLAN HÜSEYIN, BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN, Tülücü Faruk (2017). Effects of treatments of gibberellicacid, citricacidandstratification on germination of seeds of Salviasiirtica Kahraman, Celep Dogan sp. nov. (Lamiaceae).

BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,SANER GAMZE (2016). IzmirKemalpasa Yöresinde GlobalGAP Uygulayan ve Uygulamayan Kiraz Üreticilerinin Bilgi Gereksinimleri ve Görüsleri. Tarım EkonomisiDergisi, 22(1), 41-47. (Yayın No: 3321313)

BAYRAKTAR ÖNDER VOLKAN,ÖZTÜRK GÖRKEM,ARSLAN DOGAN (2017). Türkiye’de Bazı Tıbbi veAromatik Bitkilerin Üretimi ve Pazarlamasındaki GelişmelerinDeğerlendirilmesi. Tarla BitkileriMerkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26, 62-75., Doi: 10.21566/tarbitderg.369928 (Uluslararası)(Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3771040)

Arş. Gör. MUSTAFA CERİTOĞLU
Güncelleme : 28.05.2019 10:05:39