Ulusal Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

Gülçek, E., Salman, M., Aylaz, R., Polat;F., Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. 9..Ulusal Yaşlılık Kongresi,4-5-6 Mayıs, Ahi Evran Üniversitesi-Kırşehir, (2017)

Salman,M., Farklı Meslek Grubundaki Yetişkin Ve Yaşlıların Yaşlı Bakımına İlişkin Görüşleri: Odak Grup Toplantıları, Iı.Ulusal Yaşlılık Kongresi,09-12 Nisan, Denizli, (2003)

Salman,M., Gençlerin Yaşlı Ve Yaşlılığa Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma. I. Ulusal Yaşlılık Kongresi,10-11 Ekim, Ankara, (2001)

Kalınkara,V., Salman,M.,Dönmez,M.,Arpacı,F., Mutfak Tasarımının Ergonomik Boyutu Ve Kullanıcıların Tasarıma Yönelik Bilgi Düzeyleri, Milli Prodüktivite Merkezi, 8. Ergonomi Kongresi, İzmir, (2001)

Kalınkara,V., Salman, M., Özmete, E., Arpacı, F., Üreticilerin Mutfak Donanımına İlişkin Bilgi Düzeyleri: Ergonomik Yaklaşım, Milli Prodüktivite Merkezi, 6. Ergonomi Kongresi, 27-29 Mayıs, Ankara, (1998)

Hasipek,S., Aktaş,N.,Bayraktar,M.,Salman,M.,Bayındıroğlu,A.,Çetinsoy,S.,Kırsal Kesimdeki Kadının Eğitimi, Türkiye Ziraat Mühendisliği Iv. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak, Ankara, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: (26) 1301-1317, (1995)

Gönen, E.,Kalınkara, V.,Salman,M., (1993). Tüketicileri Enerji Tasarrufuna Yöneltmede Bazı Yaklaşımlar. Enerji 93, Enerji Tasarrufu Semineri, 21- 22 Ocak 1993, İstanbul. (S.285-301).

Engindeniz, S., Atış, E., Saner, G., Öztürk, G., 2014, Tarımın Sürdürülebilirliği Açısından Sulama Amaçlı Barajlar Ve Üretici Beklentileri: Yortanlı Barajı Örneği, 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Samsun, 1. Cilt, S.54-63.

Adanacıoğlu, H., Öztürk, G., Engindeniz, S., 2012, Dünyada Ve Türkiye’de Organik Tarımın Kırsal Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya, S.245- 253.

Engindeniz, S., Öztürk, G., 2010, Türkiye’de İklim Değişikliğine Karşı Tarım Sektöründe Alınması Gereken Önlemler, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa, 2.Cilt, S.956-963.

Öztürk Görkem, Miran Bülent, Tekiner Gökşin (2010).  Üretim Deseni Belirleme Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tire İlçesi Örneği.  Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4576730)


Arş. Gör. BELMA DOĞAN ÖZ
Güncelleme : 6.07.2022 13:31:02